EPICURIUS is een e-learning platform dat gratis studiekeuzeondersteuning, online bijlessen en toekomstoriëntatie biedt aan leerlingen in het secundair onderwijs.

Epicurius wil leerlingen ondersteunen zodat zij sterker kunnen groeien en het maximale uit zichzelf kunnen halen. Zoals aangegeven in de studies van McGivney (1996), Yorke (1999) en Gibson & Walters (2002), is het proces van de studiekeuze een belangrijke factor in de latere studievertraging of uitval van studenten.

Er zijn leerlingen die een duidelijk idee hebben van hun beoogde studie en die succesvol zullen studeren. Echter zijn er ook leerlingen die een duidelijk idee hebben die eigenlijk niet geschikt is voor hen en leerlingen die geen duidelijk idee hebben van wat ze willen. Het zijn vooral deze twee laatste categorieën van leerlingen die voor hun beslissing vertrouwen op de studiefiches. Deze studiefiches dienen ervoor om leerlingen te informeren maar vaak lukt dit niet vanwege:

· Lengte: korte beschrijvingen zijn vaak onvolledig en lange beschrijvingen kunnen leerlingen het overzicht doen verliezen.

· Woordenschat: vaak worden termen gebruikt als 'verkennend', 'beschrijvend', 'gevorderd', enzovoort, die voor een leerling moeilijk te interpreteren zijn.

· Begincompetenties vs Binding: studiefiches behandelen ook de begincompetenties van studenten, zowel in termen van de veronderstelde voorkennis als de vereiste vaardigheden, en dit is een van hun meest waardevolle functies. Echter, wetende bijvoorbeeld dat een cursus veronderstelt dat studenten een basiskennis van elementaire algebra hebben, vertelt dit hen niet dat de cursus geschikt is voor hen.

Hoewel studiefiches waardevolle informatie beschikken, dienen deze aangevuld te worden met actieve studiekeuzebegeleiding. Vandaag de dag wordt er reeds studiekeuzebegeleiding, getuigenissen van oud-studenten en ijkingstoetsen aangeboden door verschillende instellingen en organisaties maar taster packs, een zo goed mogelijke weergave van een cursus/vak, zijn nergens te bekennen.

Daarom ontwikkelden wij Epicurius, waar leerlingen toegang hebben tot taster packs in de vorm van voorbeeldmateriaal zoals dia’s van de les(sen), lesopnames en proefexamens aangeleverd door de proffen zelf. Leerlingen hebben zo de mogelijkheid om deze materialen te onderzoeken en een korte 'proefrit' van een cursus te maken. Om te voorkomen dat dergelijke taster packs leerlingen afschrikken is er een 'gezondheidswaarschuwing' op Epicurius die erop wijst dat een taster pack niet de volledige cursus is en dat het materiaal kan bevatten dat wordt vertrouwd op eerder opgedane kennis in de cursus zelf etc.

EPICURIUS is gegroeid vanuit het engagement van de leden van H&H Education ivzw, een educatieve vzw opgericht door studenten en postgraduaten aan de verschillende Vlaamse universiteiten, en die samen met haar partners de ontplooiingkansen van leerlingen wil maximaliseren. Voor meer info over ons, ga naar www.hadi-hoti.org.